Цөөн үгээр

- 2022 оны 6 сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ - УИХ-ЫН ГИШҮҮН Ж.ЭРДЭНЭБАТ САНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА. - 2022 онд хийгдсэн ажлууд

Аудитын дүгнэлт

Нийтэлсэн: 4 сарын өмнө Үзсэн: 57

Сант сумын төсвийн  төвлөрүүлэн захирагчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн цэвэр хөрөнгө / өмчийн өрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгууд болон төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт.