Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - #БЭЛЭН_БАЙ# - #Бэлэн_бай#
Сургуулийн нэг анги тохижуулах

1 жилийн өмнө 131

СУРГУУЛИЙН НЭГ АНГИ ТОХИЖУУЛАХ...
ХОГИЙН ЦЭГИЙН ХАШААЖУУЛАЛТ

1 жилийн өмнө 107

ХОГИЙН ЦЭГИЙН ХАШААЖУУЛАЛТ...
ХУШААТ БАГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

1 жилийн өмнө 103

ХУШААТ БАГИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ...
ЭЦЭГ МАЛ ХУДАЛДАЖ АВАХ

1 жилийн өмнө 114

Сумын зам засвар, тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг

2 жилийн өмнө 48

Сант сумын автозамын зам засвар, тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг...
Будлан хороолол хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах,

2 жилийн өмнө 52

Сант сумын Ивэн 1-р баг Будлан хороолол хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах...
Бургастай хорооллын гэрэлтүүлэг

2 жилийн өмнө 54

Сант сумын Ивэн 1-р баг Бургастай хороололд гэрэлтүүлэг хийх...
Сумын Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах

2 жилийн өмнө 91

Сант сумын Засаг даргын Тамгын газарт авто машин худалдаж авах тендерийн урилга...
Сант сумын 1-р Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол

2 жилийн өмнө 51

Сант сумын 1-р Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол...