Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-20 2023-06-20 Файл татах
2 96 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-20 2023-06-20 Файл татах
3 95 Бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг зохион байгуулах тухай 2023-06-19 2023-06-19 Файл татах
4 92 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2023-06-16 2023-06-16 Файл татах
5 89 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-13 2023-06-13 Файл татах
6 90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-06-13 2023-06-13 Файл татах
7 87 Эх үрсийн баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2023-05-31 2023-05-31 Файл татах
8 83 Малын хагас жиилийн түүвэр судалгаа зохион байгуулах тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
9 78 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-17 2023-05-17 Файл татах
10 74 Өрхийн мэдээллийн судалгаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-15 2023-05-15 Файл татах
11 73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-12 2023-05-12 Файл татах
12 70 Зөвшөөрөл олгох тухай 2023-05-10 2023-05-10 Файл татах
13 64 Төсөл сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-05-05 2023-05-05 Файл татах
14 65 Бэлчээр чөлөөлөх тухай 2023-05-05 2023-05-05 Файл татах
15 61 Газрын дуудлага худалдааны комисс томилох тухай 2023-04-27 2023-04-27 Файл татах
16 60 2023 оны Тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл, тооллого явуулах тухай 2023-04-26 2023-04-26 Файл татах
17 58 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2023-04-24 2023-04-24 Файл татах
18 48 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
19 50 Үхсэн малын сэг зэм устгах, халдваргүйжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
20 51 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
21 52 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
22 55 Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгаа хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
23 53 Гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
24 54 Ажлын хэсэг томилох тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
25 56 Ногоочдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2023-04-20 2023-04-20 Файл татах
26 34 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
27 33 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
28 35 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
29 36 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
30 37 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
31 38 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
32 39 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
33 40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
34 41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
35 42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
36 43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
37 44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
38 45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
39 46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-10 2023-04-10 Файл татах
40 32 Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-06 2023-04-06 Файл татах
41 31 Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2023-04-05 2023-04-05 Файл татах
42 24 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2023-03-21 2023-03-21 Файл татах
43 21 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2023-02-17 2023-02-17 Файл татах
44 17 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-15 2023-02-15 Файл татах
45 18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-02-15 2023-02-15 Файл татах
46 19 Мод бэлтгэх ажлыг зохионн байгуулах тухай 2023-02-15 2023-02-15 Файл татах
47 15 Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай 2023-02-09 2023-02-09 Файл татах
48 14 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2023 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах тухай 2023-02-08 2023-02-08 Файл татах
49 11 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-01-27 2023-01-27 Файл татах
50 9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-01-18 2023-01-18 Файл татах
51 8 Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2023-01-16 2023-01-16 Файл татах
52 4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай 2023-01-10 2023-01-10 Файл татах
53 2 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2023-01-10 2023-01-10 Файл татах
54 3 Сумын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2023-01-10 2023-01-10 Файл татах
55 5 СУМЫН 1 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БАГИЙГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2023-01-10 2023-01-10 Файл татах
56 157 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2022-12-02 2022-12-02 Файл татах
57 151 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-11-18 2022-11-18 Файл татах
58 148 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-11-10 2022-11-10 Файл татах
59 149 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсэг томилох тухай 2022-11-10 2022-11-10 Файл татах
60 147 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-08 2022-11-08 Файл татах
61 142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-03 2022-11-03 Файл татах
62 138 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
63 139 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
64 140 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
65 137 Тооллогын салбар комисс байгуулах тухай 2022-10-21 2022-10-21 Файл татах
66 133 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-10-18 2022-10-18 Файл татах
67 130 Мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-10-13 2022-10-13 Файл татах
68 128 Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай 2022-10-04 2022-10-04 Файл татах
69 129 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-10-04 2022-10-04 Файл татах
70 124 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-21 2022-09-21 Файл татах
71 120 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох тухай 2022-09-13 2022-09-13 Файл татах
72 119 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг зохион байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
73 118 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
74 117 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
75 112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-24 2022-08-24 Файл татах
76 110 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-19 2022-08-19 Файл татах
77 94 Хэрэглэний мод бэлтгэх эрх олгох тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
78 97 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
79 93 Сумын 2022 оны тодотгосон төсвйн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-07-08 2022-07-08 Файл татах
80 90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-30 2022-06-30 Файл татах
81 88 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар комисс байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2022-06-27 2022-06-27 Файл татах
82 86 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-06-20 2022-06-20 Файл татах
83 77 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2022-05-30 2022-05-30 Файл татах
84 70 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-06-06 Файл татах
85 68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-19 2022-05-19 Файл татах
86 51 2022 оны авто тээврийн хэрэгслийн техникийн Улсын үзлэг явуулах тухай 2022-04-29 2022-05-01 Файл татах
87 54 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-13 Файл татах
88 55 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-18 Файл татах
89 56 Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах тухай 2022-04-29 2022-05-12 Файл татах
90 44 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-21 2022-04-21 Файл татах
91 39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06 2022-04-06 Файл татах
92 36 Мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
93 37 Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
94 33 Санал эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-28 2022-03-28 Файл татах
95 14 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
96 15 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
97 16 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
98 17 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
99 18 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
100 5 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2022-01-31 2022-01-31 Файл татах
101 6 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай 2022-01-31 2022-01-22 Файл татах
102 3 Сумын 2022 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-01-24 2022-01-24 Файл татах
103 2 Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
104 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
105 15 журам тогтоох тухай 2017-03-17 2017-03-17 Файл татах
106 3 газар өмчлүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
107 2 төсвийн хуваарилалт батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
108 6 Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 0017-02-01 2017-02-01 Файл татах