Цөөн үгээр

- Монгол-Оросын хамтарсан “ЭКСПО-2022" - slide 3 - КОПИО МОНГОЛ ТӨВИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ 2022-2024 ОНД ХЭРЭГЖИХ ТӨСӨЛ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 77 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2022-05-30 2022-05-30 Файл татах
2 70 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-06-06 Файл татах
3 68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-19 2022-05-19 Файл татах
4 51 2022 оны авто тээврийн хэрэгслийн техникийн Улсын үзлэг явуулах тухай 2022-04-29 2022-05-01 Файл татах
5 54 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-13 Файл татах
6 55 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-18 Файл татах
7 56 Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах тухай 2022-04-29 2022-05-12 Файл татах
8 44 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-21 2022-04-21 Файл татах
9 39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06 2022-04-06 Файл татах
10 36 Мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
11 37 Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
12 33 Санал эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-28 2022-03-28 Файл татах
13 14 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
14 15 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
15 16 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
16 17 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
17 18 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
18 5 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2022-01-31 2022-01-31 Файл татах
19 6 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай 2022-01-31 2022-01-22 Файл татах
20 2 Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
21 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
22 15 журам тогтоох тухай 2017-03-17 2017-03-17 Файл татах
23 3 газар өмчлүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
24 2 төсвийн хуваарилалт батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
25 6 Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 0017-02-01 2017-02-01 Файл татах