Цөөн үгээр

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого - Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа - хичээлийн шинэ жилийн нээлт

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 94 Хэрэглэний мод бэлтгэх эрх олгох тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
2 97 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
3 93 Сумын 2022 оны тодотгосон төсвйн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-07-08 2022-07-08 Файл татах
4 90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-30 2022-06-30 Файл татах
5 88 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар комисс байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2022-06-27 2022-06-27 Файл татах
6 86 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-06-20 2022-06-20 Файл татах
7 77 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2022-05-30 2022-05-30 Файл татах
8 70 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-06-06 Файл татах
9 68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-19 2022-05-19 Файл татах
10 51 2022 оны авто тээврийн хэрэгслийн техникийн Улсын үзлэг явуулах тухай 2022-04-29 2022-05-01 Файл татах
11 54 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-13 Файл татах
12 55 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-18 Файл татах
13 56 Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах тухай 2022-04-29 2022-05-12 Файл татах
14 44 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-21 2022-04-21 Файл татах
15 39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06 2022-04-06 Файл татах
16 36 Мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
17 37 Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
18 33 Санал эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-28 2022-03-28 Файл татах
19 14 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
20 15 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
21 16 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
22 17 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
23 18 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
24 5 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2022-01-31 2022-01-31 Файл татах
25 6 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай 2022-01-31 2022-01-22 Файл татах
26 3 Сумын 2022 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-01-24 2022-01-24 Файл татах
27 2 Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
28 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
29 15 журам тогтоох тухай 2017-03-17 2017-03-17 Файл татах
30 3 газар өмчлүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
31 2 төсвийн хуваарилалт батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
32 6 Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 0017-02-01 2017-02-01 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ