Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - #БЭЛЭН_БАЙ# - #Бэлэн_бай#

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 157 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн ээлжит тооллого явуулах тухай 2022-12-02 2022-12-02 Файл татах
2 151 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-11-18 2022-11-18 Файл татах
3 148 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-11-10 2022-11-10 Файл татах
4 149 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсэг томилох тухай 2022-11-10 2022-11-10 Файл татах
5 147 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-08 2022-11-08 Файл татах
6 142 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-11-03 2022-11-03 Файл татах
7 138 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
8 139 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
9 140 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-24 2022-10-24 Файл татах
10 137 Тооллогын салбар комисс байгуулах тухай 2022-10-21 2022-10-21 Файл татах
11 133 Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-10-18 2022-10-18 Файл татах
12 130 Мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-10-13 2022-10-13 Файл татах
13 128 Бүх нийтээр мод тарих өдрийг зохион байгуулах тухай 2022-10-04 2022-10-04 Файл татах
14 129 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-10-04 2022-10-04 Файл татах
15 124 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-21 2022-09-21 Файл татах
16 120 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох тухай 2022-09-13 2022-09-13 Файл татах
17 119 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг зохион байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
18 118 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
19 117 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-06 2022-09-06 Файл татах
20 112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-24 2022-08-24 Файл татах
21 110 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-19 2022-08-19 Файл татах
22 94 Хэрэглэний мод бэлтгэх эрх олгох тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
23 97 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-07-21 2022-07-21 Файл татах
24 93 Сумын 2022 оны тодотгосон төсвйн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-07-08 2022-07-08 Файл татах
25 90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-30 2022-06-30 Файл татах
26 88 Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар комисс байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2022-06-27 2022-06-27 Файл татах
27 86 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай 2022-06-20 2022-06-20 Файл татах
28 77 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2022-05-30 2022-05-30 Файл татах
29 70 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого зохион байгуулах тухай 2022-05-23 2022-06-06 Файл татах
30 68 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-05-19 2022-05-19 Файл татах
31 51 2022 оны авто тээврийн хэрэгслийн техникийн Улсын үзлэг явуулах тухай 2022-04-29 2022-05-01 Файл татах
32 54 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-13 Файл татах
33 55 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-29 2022-04-18 Файл татах
34 56 Бэлчээрийн харилцааг зохицуулах тухай 2022-04-29 2022-05-12 Файл татах
35 44 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-21 2022-04-21 Файл татах
36 39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06 2022-04-06 Файл татах
37 36 Мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
38 37 Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-04 2022-04-04 Файл татах
39 33 Санал эрэмблэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-28 2022-03-28 Файл татах
40 14 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
41 15 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
42 16 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
43 17 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
44 18 Тендер шалгаруулалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15 2022-02-15 Файл татах
45 5 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2022-01-31 2022-01-31 Файл татах
46 6 Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах тухай 2022-01-31 2022-01-22 Файл татах
47 3 Сумын 2022 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2022-01-24 2022-01-24 Файл татах
48 2 Хорио цээрийн дэглэмийг цуцалж, хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
49 1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-07 2022-01-07 Файл татах
50 15 журам тогтоох тухай 2017-03-17 2017-03-17 Файл татах
51 3 газар өмчлүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
52 2 төсвийн хуваарилалт батлах тухай 2017-01-09 2017-01-09 Файл татах
53 6 Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 0017-02-01 2017-02-01 Файл татах