Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - #БЭЛЭН_БАЙ# - #Бэлэн_бай#
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ,ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 1088

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 тоот тогтоол...
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 940

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 16 тоот тогтоол...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 1035

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15 тоот тогтоол...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

4 жилийн өмнө 1795

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 тоот тогтоол...