Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна
Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого

1 жилийн өмнө 178

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая, түүнээс дээш төгрөгийн орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ...
Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа

1 жилийн өмнө 146

Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээ...
2022 оны 6 сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

2 жилийн өмнө 235

орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
ХХС -2022 хагас жилийн үлдэгдэл

2 жилийн өмнө 123

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД ЗЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НЭРС...
2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2 жилийн өмнө 361

2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН...
Аудитын дүгнэлт

2 жилийн өмнө 216