Цөөн үгээр

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого - Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа - хичээлийн шинэ жилийн нээлт
Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого

2 долоо хоногийн өмнө 65

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая, түүнээс дээш төгрөгийн орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ...
Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа

2 долоо хоногийн өмнө 24

Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээ...
2022 оны 6 сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

3 сарын өмнө 106

орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
ХХС -2022 хагас жилийн үлдэгдэл

3 сарын өмнө 37

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД ЗЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НЭРС...
2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

5 сарын өмнө 74

2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН...
Аудитын дүгнэлт

6 сарын өмнө 71

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ