Цөөн үгээр

- САНТ СУМЫН НУТГИЙН БОЛОН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГА АЛБАН ХААГЧДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ: - 2022 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ИТХ - 2022 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ ЗДТГ
Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого

5 сарын өмнө 104

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая, түүнээс дээш төгрөгийн орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ...
Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа

5 сарын өмнө 59

Худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээ...
2022 оны 6 сарын орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ

7 сарын өмнө 152

орлогын гүйцэтгэлийн мэдээ...
ХХС -2022 хагас жилийн үлдэгдэл

7 сарын өмнө 69

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНД ЗЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НЭРС...
2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

9 сарын өмнө 111

2021ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН...
Аудитын дүгнэлт

10 сарын өмнө 112

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ