Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 68 Сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
2 75 Бэлчээр, хадлангийн талбай ашиглалтыг зохицуулах журам батлах тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
3 72 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
4 71 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авах, сонгон шалгаруулах хугацааг тогтоох тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
5 73 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2023-05-29 2023-05-29 Файл татах
6 54 Сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2022-12-19 2023-01-01 Файл татах
7 50 Сант сумын 2023 оны төсөв батлах тухай 2022-12-19 2023-01-01 Файл татах
8 40 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
9 27 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн "Хурадааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
10 28 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
11 29 Журам шинэчлэн батлах тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
12 37 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийг байгуулах тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
13 38 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн төсөл хүлээн авах шалгаруулах хугацааг тогтоох тухай 2022-03-14 2022-03-14 Файл татах
14 25 Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай 2021-12-20 2022-01-01 Файл татах