Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна
Жагсаалт батлах тухай

4 жилийн өмнө 664

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Дугаар 13...
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

4 жилийн өмнө 734

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Дугаар 10...
Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

4 жилийн өмнө 684

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол...
"Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян"-ыг зарлах тухай

4 жилийн өмнө 739

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Дугаар 476 ...
Тусгай зориулалтаар 2020 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай

4 жилийн өмнө 658

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Дугаар 439 ...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

5 жилийн өмнө 826

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 119 дүгээр тогтоол...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

5 жилийн өмнө 793

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 94 дүгээр тогтоол...
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

5 жилийн өмнө 740

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 04 дүгээрсарын 19-ний өдрийн А-119 тоот тушаал...
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

5 жилийн өмнө 715

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А-43 тоот тушаал...
БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

5 жилийн өмнө 727

МУЗГ-ын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 145 дугаар тогтоол...