Цөөн үгээр

- ИРГЭДДИЙН АНХААРАЛД - "ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ 2020" САРЫН АЯН - Сумын Залуучуудын холбооноос дэмжлэг үзүүллээ.
Жагсаалт батлах тухай

2 жилийн өмнө 520

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Дугаар 13...
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2 жилийн өмнө 556

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Дугаар 10...
Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2 жилийн өмнө 524

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол...
"Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян"-ыг зарлах тухай

2 жилийн өмнө 585

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Дугаар 476 ...
Тусгай зориулалтаар 2020 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай

2 жилийн өмнө 512

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Дугаар 439 ...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 685

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 119 дүгээр тогтоол...
ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 625

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 94 дүгээр тогтоол...
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 617

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 04 дүгээрсарын 19-ний өдрийн А-119 тоот тушаал...
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 559

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А-43 тоот тушаал...
БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

3 жилийн өмнө 590

МУЗГ-ын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 145 дугаар тогтоол...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ