Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна

Аудитын дүгнэлт

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 273

Сант сумын төсвийн  төвлөрүүлэн захирагчийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдрөөрх нэгтгэсэн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн цэвэр хөрөнгө / өмчийн өрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгууд болон төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт.