Цөөн үгээр

- Ажлын байрны зар - Ажлын байрны зар - Газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдаанд урьж байна
2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2 жилийн өмнө 96

Сумын ИТХ-н 2021 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлгөөг нийт 18 хавсралттайгаар баталлаа....
УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ХОРШОО

2 жилийн өмнө 525

Ивэн голын гүүрнээс хойд гүүр хүртлэх зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

2 жилийн өмнө 79

“Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг” СЭАОНӨГ/202112039 тоот 32,5 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй тендерийг худалдан авах ажиллагааны харьцуулалтын аргаар 2021.07.19-07.27-ний өдрүүдэд цахимаар tender.gov.mn сайт дээр зарласан. Тендерээ нээхэд Хөтөл цэнэг ХХК - 29,154,07...
Хушаат 2-р баг Ундны усны худгийг ухаалаг худаг болголоо.

3 жилийн өмнө 80

“Ухаалаг худагтай болох” 20 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй ажлыг худалдан авах ажиллагааны журмаар шууд гэрээ байгуулах журмаар Баялаг говь ХХК-тай 19,960,000 төгрөгөөр 2021.11.01-ний өдөр гэрээ байгуулан хийлгэсэн....
Ивэн 1-р баг Шандын давааны замыг засаж сайжрууллаа.

3 жилийн өмнө 87

Аймгийн хөрөнгө оруулалтаас 60 сая төгрөг, Сумын орон нутгийн сангаас 10 сая төгрөгний санхүүжилт, нийтдээ 70 сая төгрөгний санхүүжилтээр хийгдэх “Шандын давааны зам засвар”-ын ажлын тендер Аймаг дээр зарлагдан Нигүүлсэн зам ХХК шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. Аймг?...
Төв цэцэрлэгт хүрээлэн шинээр хүүхдийн тоглоом болон чийрэгжүүлэх төхөөрөмж нэмж баяжуулалт хийлээ.

3 жилийн өмнө 80

“Тоглоомын талбай тохижуулах” СЭАСТСЗДТГ/202101010 тоот 29 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй тендерийг худалдан авах ажиллагааны харьцуулалтын аргаар 2021.05.25-07.08-ны өдрүүдэд цахимаар tender.gov.mn сайт дээр зарласан. Тендерээ нээхэд Би Жи Рояал ХХК 27,916,200 төгрөгний үнийн санал ирүүлсэн ...